Türk Eğitim-Sen’den 24 Kasım Öğretmenler Günü anketi

TÜRK EĞİTİM-SEN 07-18 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÖĞRETMENLERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARINI VE MESLEKİ SORUNLARINI TESPİT ETMEK AMACIYLA BİR ANKET ÇALIŞMASI YAPTI. TÜRK EĞİTİM-SEN İNTERNET SİTESİ DAHİL 8 AYRI SİTEDE YAYINLANAN ANKETE 6 BİN 728 KİŞİ KATILDI.

Türk Eğitim-Sen, 7-18 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla 6 bin 728 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.

Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen’in yaptığı anket çalışması sonuçlandı. Ankete 6 bin 728 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 34.3’ünün lisede, yüzde 32.4’ünün ilkokulda, yüzde 29.4’ünün ortaokulda, yüzde 2.2’sinin yaygın eğitim kurumlarında, yüzde 1.7’sinin de bağımsız anaokulunda görev yaptığı açıklandı. Ayrıca ankete katılanların yüzde 80.1’inin öğretmen, yüzde 10.7’sinin müdür yardımcısı, yüzde 7.4’ünün müdür, bu soruya diğer cevabı verenlerin oranınon yüzde 1.8 olduğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 38.6’sı 21 yıl ve üzeri görev yaparken, yüzde 17.8’i 11-15 yıl, yüzde 17.7’si 16-20 yıl, yüzde 16.1’i 6-10 yıl, yüzde 9.8’i de 0-5 yıl arasında görev yaptı. Ankete katılanların yüzde 15.8’i yüksek lisans/doktora yaptığını ifade erken, 84.2’si yapmadığını belirtti. Ankete katılanların aylık kazancına gelince 9.2’si 3 bin 800-4 bin TL, yüzde 10.3’ü 4 bin 1-4 bin 200 TL, yüzde 9.8’i 4 bin 201-4 bin 400 TL, yüzde 9.2’si 4 bin 401-4 bin 500 TL, yüzde 11.6’sı 4 bin 501-4 bin 700 TL, yüzde 21.6’sı 4 bin 701-5 bin TL, yüzde 28.3’i de 5 bin 1 TL ve üzeri cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 8.9’u aylık mutfak masraflarının 300-700 TL, yüzde 19.5’i 701-bin 100 TL, yüzde 26.9’u bin 101-bin 500 TL, yüzde 44.7’si bin 501 TL ve üzeri olduğunu açıkladı. Ankete katılanların yüzde 19.6’sı kredi kartıyla yaptığı harcamaların dörtte birine, yüzde 30.8’i maaşının dörtte ikisine, yüzde 25.8’i dörtte üçüne, yüzde 15.8’i de tamamına tekabül ettiğini söylerken, yüzde 8’i kredi kartı kullanmadığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 57.1’i ödeyebildiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 37.2’si banka kredisi borcu olmadığını söylerken; yüzde 6.8’i bin-5 bin TL, yüzde 3.8’i 5 bin 1-10 bin TL, yüzde 6’sı da 10 bin 1-20 bin TL, yüzde 7.3’ü 20 bin 1-30 bin TL, yüzde 10.8’i 30 bin 1-50 bin TL, yüzde 13.7’si 50 bin 1-100 bin TL, yüzde 14.4’ü 101 bin TL’den fazla borcu olduğunu bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 67.2’si birikim yapamıyor

Aylık ortalama gelirinden birikim yapıp yapamadıkları sorusu üzerine ise öğretmenlerin yüzde 67.2’si birikim yapamadığını, yüzde 18.9’u yüzde 10’dan az, yüzde 10.6’sı yüzde 11-30, yüzde 2.6’sı yüzde 31-50 arası, yüzde 0.7’si de yüzde 51’den fazla birikim yaptığını söyledi.

Ankete katılanlara “Borçlarınızı ödemek için nasıl bir yol izliyorsunuz?” sorusu üzerine yüzde 5.1 oranında borçların ödenemediği ortaya çıktı. Bu soru üzerine gelen cevaplar ise yüzde 22.2’si hiçbir borcum yok derken, yüzde 36.2’si kredi çektiğini, yüzde 14.9’u aile ve arkadaş çevresinden borç aldığını, yüzde 7.6’sı ek iş yaptığını, yüzde 5.1’i borcunu ödeyemediğini, yüzde 0.4’ü tefeciden borç aldığını belirtti. Diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13.6 oldu.

Ankete katılanların yüzde 91.8’i gelecek bir yıl içinde altın/döviz fiyatlarında yükseliş olacağını, yüzde 6.8’i değişiklik olmayacağını, yüzde 1.4’ü de düşeceğini söyledi.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 49.2’si en çok gıda ürünlerine yapılan zamdan etkilendiğini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 49.2’si gıda ürünlerine yapılan zamdan, yüzde 36.5’i elektrik/su/doğalgaza yapılan zamdan, yüzde 11.8’i benzin/mazota yapılan zamdan, yüzde 0.4’ü kırtasiye ürünlerine yapılan zamdan etkilenirken, diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 2.1 oldu.

Ankete katılanların yüzde 38.6’sı ev sahibi olmadığını, yüzde 61.4’ü ev sahibi olduğunu bildirdi. Ev sahibi olmayanların yüzde 16.5’i önümüzdeki bir yıl içinde ev almayı planladığını belirtti. Ev almayı planlayanların büyük çoğunluğu yüzde 63.5’i banka kredisiyle ev alacağını ifade ederken, yüzde 5.7’si ailemin yardımıyla, yüzde 4.4’ü birikmiş parasıyla ev alacağını söyledi. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı ise yüzde 26.4.

Ankete katılanların yüzde 79.6’sının arabası var iken, arabası olanların yüzde 38.3’ü işe arabasıyla gitmediğini kaydetti. İşe arabasıyla gitmeyenlerin yüzde 44.8’i benzin/mazot çok pahalandığı için işe arabayla gitmediğini bildirdi. Öte yandan işe arabayla gitmeyenler arasında “işim ile evim arasındaki mesafe yakın” diyenlerin oranı yüzde 27.5, toplu taşımayı tercih ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 17, servis kullananların oranı yüzde 10.7 oldu.

Emekliliği hak edenlerin yüzde 81’i emekli olmayı düşünmüyor

Ankete katılanların yüzde 22.2’si emekliliği hak ettiğini, yüzde 77.8’i emekliliği hak etmediğini söyledi. Emekliliği hak edenlerin yüzde 81’i emekli olmayı düşünmediğini ifade etti. Emekli olmayı neden düşünmedikleri sorusu üzerine yüzde 51.4’ü emekli maaşı ile geçinmem zor, yüzde 16.4’ü ek göstergenin 3600’e çıkarılmasını bekliyorum, yüzde 16.3’ü çocuklarımın eğitimi devam ediyor, yüzde 6.9’u çalışmayı seviyorum, yüzde 1.5’i kendimi hazır hissetmiyorum, yüzde 1.3’ü de hizmet süresine göre yıpranma payının verilmesini bekliyorum cevabını verirken, yüzde 6.2’si de diğer seçeneğini işaretledi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öncelikle ülkemizin kurucusu ve başöğretmen Atatürk’ü rahmet ve minnetle andığını belirterek, 24 Kasım’ın Atatürk’ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği gün olduğuna vurgu yaptı. Geylan, “Bu nedenledir ki, 24 Kasım bizim için çok özeldir ve gururla kutladığımız bir gündür. İlim ve irfanı önceleyen, eğitimin bir milletin kalkınmasının temelini oluşturduğuna inanan, eğitime yatırım yapan ve yeni nesli bizlere emanet eden Atamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onun aydınlattığı yolda emanetlerine sahip çıkarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Öğretmenlerin fedakârca canla başla çalıştığını, görev yaptığını ifade eden Geylan, buna rağmen eğitim çalışanlarının veli ve öğrenciler tarafından şiddete maruz kaldıklarına, hatta hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Geylan, Gebze’de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Kuyucu davasının ilk duruşmasının bugün görüldüğünü belirterek, Türk Eğitim-Sendikasının bu davaya müdahil olduğunu bildirdi. Öğrenci ya da veli tarafından şiddete uğraması sonucu hayatını kaybeden öğretmenlerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirten Geylan, “Türk Ceza Kanunu’nun 112’inci maddesinde düzenleme yapılmalı, şiddeti önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi sağlanarak eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması yasal koruma altına alınmalıdır. Ayrıca bu düzenlemeyle eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılması ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için destek bekliyoruz” dedi.

Eğitimin en büyük sorunlarından birinin yandaş kayırmacılık olduğuna dikkat çeken Geylan, “Öğretmenlerimiz ehliyetsiz ve liyakatsiz insanların iş başına getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyor. Nitekim anket çalışmasında da bunu net olarak görebiliyoruz. Talebimiz, MEB’in adaletli ve liyakate dayanan hem yönetici hem de öğretmen atama sistemi ihdas etmesidir. Eğitimin her alanında mülakata son verilmeli, bilgi ve donanım sahibi insanlar görev yapmalıdır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan beklentimiz; anket sonuçlarından da görüleceği üzere yıprandığını belirten öğretmenlerimize kulak vermesi ve bu yıpranmanın gerekçelerini göz önüne alarak gerekli düzenlemeleri yapmasıdır. Anketimizde görüldüğü gibi ek gösterge 3 bin 600’e çıkarılmadığı için emekli olmayan öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Ek gösterge sözünün 1 buçuk yıl geçmesine rağmen hala yerine getirilmemiş olması kabul edilemez. 24 Kasım’da bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Bu vesileyle Türk Eğitim-Sen olarak ülkemizin kurucusu, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle yad ederken, teröre kurban verdiğimiz Neşe Alten, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve daha nice şehit öğretmenimizi de rahmetle anıyoruz. Eğitimin kilometre taşı olan, hayatını mesleğine adayan, cefakârca görev yapan, aklı ve bilimi kılavuzu yapan öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Umuyoruz ki 24 Kasımlar öğretmen sorunlarının tartışıldığı gün olmaktan çıkar ve öğretmenlerimiz tarafından büyük bir coşkuyla kutlanan gün haline gelir” diye konuştu.

22 Kas 2019 - 16:11 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haber Takvimi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haber Takvimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haber Takvimi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haber Takvimi değil haberi geçen ajanstır.İstanbul Markaları

Haber Takvimi, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (850) 304 05 95
Reklam bilgi


Anket Koronavirüs alışveriş alışkanlığınızı değiştirdi mi?